اثرات سوء سنگ‌های گرانیتی در محیط‌های بسته

اثرات سوء سنگ‌های گرانیتی در محیط‌های بسته

استفاده از سنگ‌های گرانیتی در فضاهای بسته مانند اتاق‌های خواب اثرات سوء دارد و باید این محیط‌ها به تهویه مناسب مجهز شوند.

گرانیت

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در نتیجه وجود هسته‌های ناپایدار رادیو اکتیو، تشعشعات هسته‌ای به مقادیر مختلف در سنگ‌ها، خاک، مصالح ساختمانی،‌ آب، سنگ‌ها و اتمسفر تولید می‌شود و از طریق چرخه موادغذایی یا تنفس به بدن انسان انتقال می‌یابد. دکتر احمد جهانگیری افزود: بین عوامل طبیعی، خاک و سنگ‌ها نقش اصلی را در تشعشعات طبیعی دارند و بین رسوبات و خاک‌ها، سنگ‌های گرانیتی به دلیل داشتن اورانیوم، توریوم و پتاسیم رادیواکتیو دارای مواد پرتوزای بالایی هستند.

وی با اشاره به رواج استفاده از سنگ‌های گرانیتی به عنوان مصالح ساختمانی به ویژه در داخل ساختمان‌ها، اظهار داشت: به دلیل اهمیت آگاهی از توزیع و سطح تشعشعات هسته‌های پرتوزا و ارزیابی تاثیرات مواد پرتوزا در محیط زندگی انسانی، در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه تبریز با عنوان «پرتوزایی طبیعی در نمونه‌های گرانیتی استفاده شده به عنوان مصالح ساختمانی در ایران» نسبت به ارزیابی میزان تشعشعات پرتوزای این سنگ‌ها اقدام شد.

سنگ گرانیت

دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز با اشاره به این که تشعشعات پرتوزا ناشی از مواد زمینی بستگی به ویژگی‌های زمین‌شناسی و جغرافیایی یک منطقه دارد، اعلام کرد: تشعشعات طبیعی تولیدی از مصالح ساختمانی به ویژه سنگ‌های گرانیتی به گاز رادیو اکتیو رادون و تورون تبدیل می‌شوند و اگر در یک فضای کاملا بسته ایجاد شوند با تجمع در محیط قادر به ورود به سیستم‌ تنفسی انسانی بوده و با ماندگاری خود می‌توانند اثرات سوء در سلامت ساکنان بر جای بگذارند.

زکات علم درنشرآن است. امام علی(ع)

 

 

/ 0 نظر / 91 بازدید