عید مبارک

عید بر همگان مبارک

عید مبارک

آیا پیام عید قربان و فلسفه ی قربانی کردن تنها سربریدن و خون ریختن است یا دل کندن از خواهشهای دنیایی، دوری کردن از تعلقات مادی، قربانی کردن وسوسه های شیطانی و ذبح هواهای نفسانی؟

عید قربان مبارک

ذبح شیعیان در پاکستان

/ 0 نظر / 40 بازدید