منابع طبیعی جهان دریک نگاه

منابع طبیعی جهان در یک نگاه

منابع طبیعی جهان در یک نگاه

بدون تردید منابع طبیعی تجدید شونده و وضعیت آن در سیر تحولات اقتصادی،اجتماعی جوامع مختلف جهان پیوسته نقش اساسی و سازنده داشته است.

- - جنگل های جهان

مساحت جنگل های جهان حدود 4میلیارد هکتار است که 29 درصد سطح خشکی ها را می پوشاند.دوسوم جنگل های جهان در نیمکره شمال ویک سوم آن در نیمکره جنوبی قرار دارد.یک سوم از گونه های جنگل های جهانی سوزنی برگ و دوسوم آن پهن برگ هستند.

- - مراتع جهان

بیشترین سطح خشکی ها در کره زمین به مراتع اختصاص دارد.بر اساس آمار فائو حدود 133/2 میلیارد هکتار مرتع در دنیا وجود دارد .سطح اراضی که مورد استفاده  چرایی دام قرار دارد حدود 5/5 میلیارد هکتار برآورد می شود.

- - بیابان های جهان

بیش از 1/6 میلیارد هکتار،معادل 2/47 درصد از سطح کره زمین را سرزمین های خشک و نیمه خشک تشکیل می دهند.تقریبأ 1میلیارد هکتار از این سطح ،بیابان های خشک با تولیدات بیولوژیکی بسیار ناچیز هستند.بقیه که بالغ بر 1/5 میلیارد هکتار می شود،شامل: منطق خشک و مناطقی با رطوبت بسیار کم است.

به استناد آمار و ارقام ارائه شده 3454 میلیون هکتار جنگل در دنیا وجود داشته است که 3220 میلیون هکتار آن جنگل طبیعی به پراکنش زیر تشکیل شده است:

1-آفریقا                                                           399618  هزار هکتار

2-آسیا                                                             408605  هزار هکتار

3- اقیانوسیه                                                      87867   هزار هکتار

4-  اروپا                                                         140713  هزار هکتار

5-  شوروی سابق                                              694139 هزار هکتار

6- آمریکای مرکزی و شمالی                                 620868 هزار هکتار

7- آمریکای جنوبی                                              86907 هزار هکتار

کشور برزیل با مساحت جنگل طبیعی 566000 هزار هکتار در آمریکای جنوبی،ایالات متحده با مساحت جنگل های طبیعی298125 هزار هکتار،کانادا با مساحت جنگل های طبیعی244571هزار هکتاردر آمریکای شمالی،شوروی سابق با مساحت 694139 هزار هکتار،جمهوری دموکراتیک کنگو با مساحت109203هزار هکتار جنگل طبیعی درقاره آفریقا،اندونزی با مساحت120600 هزار هکتار جنگل طبیعی،چین با مساحت 99452 هزار هکتار جنگل طبیعی هفت کشوری هستند که جمعأ 2112090 هزار هکتار برابر6/65درصدجنگل های طبیعی جهان را دارند.

سهم 35 کشور دیگر جهان از جنگل ها به شرح زیر است:

8-هند در قاره آسیا                                           50385 هزار هکتار

9-ژاپن در قاره آسیا                                         13380 هزار هکتار

10-لائوس در قاره آسیا                                    12431هزار هکتار

11-کامبوج در قاره آسیا                                   10532 هزار هکتار

12-میانمار در قاره آسیا                                   26875هزار هکتار

13-مالزی در قاره آسیا                                   16325 هزار هکتار

14-تایلند در قاره آسیا                                     11101هزار هکتار

15-آنگولا در قاره آفریقا                                 80220 هزار هکتار

16-بوتسوانا در قاره آفریقا                               13916هزار هکتار

17-کامرون در قاره آفریقا                               19582 هزار هکتار

18-جمهوری آفریقای مرکزی در قاره آفریقا         9924 هزار هگتار

19-جمهوری کنگو در قاره آفریقا                      19500 هزار هکتار

20-گابن در قاره آفریقا                                   17838 هزار هکتار

21-ماداگاسکار در قاره آفریقا                          12055 هزار هکتار

22-موزامبیک در قاره آفریقا                           16834 هزار هکتار

23-نیجریه در قاره آفریقا                              13629هزار هکتار

24-تانزانیا در قاره آفریقا                             32355هزار هکتار

25-زامبیا در قاره آفریقا                               31355هزار هکتار

26-استرلیا در قاره اقیانوسیه                         40719 هزار هکتار

27-گینه جدیددر قاره اقیانوسیه                          36909 هزار هکتار

28-فنلاند در قاره  اروپا                                  20122هزار هکتار

29-فرانسه در قاره اروپا                                 14185 هزار هکتار

30-آلمان در قاره اروپا                                   10407 هزار هکتار

31-سوئد در قاره اروپا                                   24437 هزار هکتار

32-مکزیک درآمریکای شمالی                           55476 هزار هکتار

33-آرژانتین در قاره آمریکای جنوبی                 33000هزار هکتار

34-بولیوی در قاره آمریکای جنوبی                   48200هزار هکتار

35-شیلی در قاره آمریکای جنوبی                     13443هزار هکتار

36-کلمبیا در قاره آمریکای جنوبی                    52862 هزار هکتار

37-اکوادور در قاره آمریکای جنوبی                 11092هزار هکتار

38-گایانا در قاره آمریکای جنوبی                    18500هزار هکتار

39-پاراگوئه در قاره آمریکای جنوبی                11500هزار هکتار

/ 0 نظر / 73 بازدید