عید نوروز مبارک باد

فرا رسیدن سال ١٣٩١ هجری خورشیدى برابر با سالِ : ٧٠٣۴ میترایى آریایى و ٣٧۵٠ زرتشتى اوستایی و ٢۵٧١ پهلوی شاهنشاهى را به تمام مردمان متمدن تبریک و شاد باش میگویم. به کوری چشم کسانی که نوروز را حرام میدانند سال نو بر همه فارسی زبان های دنیا فرخنده و سالی بدون غم و اندوه باد.

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

 

سال نو مبارک