ال نینو و لانینو نوسانات دمایی مهم در سطح آبهای مداری شرق اقیانوس آرام هستند. ال نینو نوسان جنوبی ؛ یک پدیده جفتی جوی- اقیانوسی می باشد. نام ال نینو لغتی اسپانیایی برای پسر بچه منسوب به مسیح بوده چرا که این پدیده هنگام کریسمس در سواحل غربی امریکای جنوبی در اقیانوس آرام اتفاق افتاده وشرایط بدی را برای ماهیگیران پرویی ایجاد می کند. لانینو نیز به معنای دختر بچه مسیح است. اثرات این پدیده ها در نیمکره جنوبی عمیق می باشد. ال نینو ، گرمای غیر عادی آب های سطح اقیانوس آرام در شرق منطقه مداری، بخشی از نوسان جنوبی است. نوسان جنوبی الگویی مشاهده شده از معکوس شدن فشار هوا بین شرق و غرب منطقه مداری اقیانوس آرام هست. وقتی فشار سطحی در منطقه مداری شرق اقیانوس آرام بالاست؛ در غرب این منطقه پایین بوده و بالعکس. از آنجایی که در مسیراین مناطق همزمان هم گرم شدن اقیانوس و هم واژگونی های فشار وجود دارد، دانشمندان این پدیده را ...

زکات علم درنشر آن است. امام علی(ع)


ال نینوولانینو

ال نینو و لانینو نوسانات دمایی مهم در سطح آبهای مداری شرق اقیانوس آرام هستند. ال نینو نوسان جنوبی ؛ یک پدیده جفتی جوی- اقیانوسی می باشد. نام ال نینو لغتی اسپانیایی برای پسر بچه منسوب به مسیح بوده چرا که این پدیده هنگام کریسمس در سواحل غربی امریکای جنوبی در اقیانوس آرام اتفاق افتاده وشرایط بدی را برای ماهیگیران پرویی ایجاد می کند. لانینو نیز به معنای دختر بچه مسیح است. اثرات این پدیده ها در نیمکره جنوبی عمیق می باشد. ال نینو ، گرمای غیر عادی آب های سطح اقیانوس آرام در شرق منطقه مداری، بخشی از نوسان جنوبی است. نوسان جنوبی الگویی مشاهده شده از معکوس شدن فشار هوا بین شرق و غرب منطقه مداری اقیانوس آرام هست. وقتی فشار سطحی در منطقه مداری شرق اقیانوس آرام بالاست؛ در غرب این منطقه پایین بوده و بالعکس. از آنجایی که در مسیراین مناطق همزمان هم گرم شدن اقیانوس و هم واژگونی های فشار وجود دارد، دانشمندان این پدیده را بطور خلاصه، انسو(ENSO) نامیده اند.(El-Nino/Southron oscillation)

مقایسه شرایط طبیعی با شرایط ال نینو

شرایط طبیعی (بدون ال نینو)

در شرایط طبیعی آب سطح اقیانوس تحت تأثیر انرژی گرمایی خورشید از آبهای عمیق آن گرم تر است. در منطقه مداری اقیانوس آرام، بادها عموماًٌ در یک مسیر شرقی می وزند. این بادها آبها

 

 

 

شکل (بطور طبیعی بادهای قوی تجاری درطول استوا ازشرق می وزند.ابهای گرم اقیانوس را فشار می دهند .لایه ترموکلاین منطقه انتقال بین آبهای گرم سطحی وآبهای سرد کف دریاهست.)

سطحی اقیانوس را بطرف غرب می رانند. همانطور که آبها بطرف غرب حرکت می کنند، برای مدت طولانی تر در معرض انرژی خورشید قرار گرفته و گرم تر می شوند. در جریان این فرایند در آبهای شرق اقیانوس آرام در طول سواحل امریکای جنوبی بالا آیی آب رخ می دهد. بالا آیی آب باعث می شود تا آبهای سرد عمیق به سطح اقیانوس بیایند. این آبها سرشار از مواد غذایی هستند که دسته های ماهی موجود در این منطقه از آنها استفاده می کنند. در حقیقت محدوده ماهیگیری پرو یکی از پنج ناحیه غنی ماهیگیری دنیاست. بخاطر اینکه بادهای تجارتی شرقی آبهای سطحی را بطرف غرب می رانند( به سمت اندونزی) سطح دریا در آرام غربی تقریباً نیم متر بالاتر از آرام شرقی هست. بنابراین در آرام غربی آبهای گرم عمیق تر وجود دارد و در آرام شرقی نزدیک سواحل امریکای جنوبی آبهای سردتر در عمق کمتر وجود دارد. تفاوت دمای آب در این مناطق باعث شده تا این دو منطقه انواع متفاوتی از هوا را تجربه کنند.

شکل ( نقشه های توپوگرافی تاپکس/پازیدنtopex/Poseidon برای مطالعه جریانهای سطحی اقیانوس استفاده می شود.ناحیه قرمز بالاترین ارتفاع دریادرغرب اقیانوس آرام را نشان می دهد.)

در شرق آب هوای بالای خود را سرد می کند و هوا خیلی متراکم می شود و باعث افزایش ابر و باران می شود. در آرام غربی نیز هوا بوسیله آبهای گرم زیر آن گرم می شود که باعث صعود اتمسفر پایینی و افزایش احتمال

بارش می شود. این همان دلیلی است که باعث شده تا طوفانهای سنگین بارانی تقریباًً نزدیکاندونزی باشد در حالی که پرو تقریباً خشک هست.

شرایط ال نینو

ال نینو هنگامی اتفاق می افتد که بادهای تجارتی ضعیف شده( گاهی وقتها مسیر آنها برعکس می شود) و به آبهای گرم تر اجازه می دهند از آرام غربی به طرف شرق جریان یابند.

این پهنه های آب سطح دریا باعث می شود تا سطح آب گرم در آبهای ساحلی امریکای جنوبی بالا بیاید و دمای آب در اقیانوس آرام شرقی افزایش یابد.آبهای شرم تر و عمیق تر در شرق مقدار بالا آیی آبهای غنی از مواد غذایی را به سطح اقیانوس محدود می کند. از آنجایی که ماهی ها برای مدت طولانی نمی توانند به منبع عظیم غذایی دسترسی پیدا کنند می میرند. از آن مهمتر؛ دماهای متفاوت منجر به تغییرات هوا در ناحیه می شود.

 

 

 

 

شکل (شرایط ال نینو ناشی ازضعیف شدن بادهای تجاری هست ودرنتیجه منجربه تراکم آبهای گرم درنزدیک اندونزی وحرکت به سمت امریکای جنوبی می شود)

 

آنچه که برای اقیانوس ها اتفاق می افتد بر روی هوا هم تأثیر می گذارد. طوفانهای استوایی بوسیله هوای گرم و مرطوب روی اقیانوس ها تغذیه می شوند. هرچه هوا گرمتر باشد طوفانها شدیدتر و قویتر می وزند. همانطوری که گرمترین آبهای اقیانوس آرام بطرف شرق گسترش می یابد، بزرگترین طوفانها نیز با آن به حرکت در می آیند. اگر شما به یک نقشه نگاه کنید متوجه می شوید که جزایری مانند

هائیتی( که بطور معمول بهشت های مداری هستند) ناگهان طوفانهای شدیدی را تجربه می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه ( ال نینو فشارهای روی هوا ومکانهای مختلف کره زمین دارد.درسواحل شرقی جنوب افریقاشرایط خشکسالی اتفاق می افتد، شرایط خشکسالی ویران کننده هست.)

همچنین ابرها و بارانهای شدید مرتبط به آبهای گرم اقیانوس ها بطرف شرق حرکت می کنند. بنابراین باران هایی که بطور معمول روی جنگلهای بارانی مداری اندونزی می بارند؛ روی بیابانهای پروباریده و سبب آتش سوزی جنگل ها و خشکسالی در آرام غربی و سیل در امریکای جنوبی می شوند. علاوه بر این اتمسفر زمین از گرما ی ال نینو بواسطه تولید الگوهای فشار کم و زیاد ، که می توانند تأثیرات عمیقی روی هوای دور از آرام استوایی داشته باشند، تأثیر می پذیرد. برای مثال دماهای بالا در کانادا و دشت های شمالی تر ایالات متحده، دماهای سردتر در جنوب ایالات متحده و سواحل شرقی افریقای جنوبی اغلب در طول ال نینو خشکسالی را تجربه می کند.ال نینو هر 3 تا 7 سال در ماههای دسامبر تا ژانویه رخ می دهد.

لانینو نیز یک پدیده جفتی اقیانوسی- جوی است. در طول دوره لانینو دمای سطحی دریا در سرتاسر مرکز و شرق بخش مداری اقیانوس آرام تا 5/0 درجه پایین تر از شرایط طبیعی خواهد بود. در تعریف، یک حادثه لانینو، دوره ای حداقل پنج ماه از شرایط لانینو است. لانینو وقتی اتفاق می افتد که بادهای تجارتی شدیدتر می وزند و سطح دریا سردتر می شود. لانینو متضاد ال نینو و اثرات آن متفاوت از آن می باشد. برای مثال ال نینو منجر به یک دوره مرطوب در غرب میانی امریکا می شود در حالی که لانینو عموماً منجر به یک دوره خشک در این منظقه می شود. همچنین مرکز بین المللی هاریکن وجود لانینو را اغلب باعث افزایش فعالیت سیکلون مداری اطلس می داند که تا اندازه ای بخاطر دمای بالاتر سطح دریا در حوضه اطلس است.

مترجم :kian1

منبع : http://kids.earth.nasa.gov/archive/nino/intro.html