می دانم که دیر شده است! ولی با همه این احوالات ادب حکم می کند که سال نو را به همه بازدید کنده گان ارجمند وبلاگ تبریک و تهنیت عرض کنم. معذرت مرا بپذیزید چونکه برای مدت زیادی به انترنت دسترسی نداشتم.

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

به امید اینکه همیشه اوقاتتان بهاری باشد

نوروز